skip to Main Content

Privacybeleid

Algemene reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)
Privacybeleid  wij-kopen-autos.be

De website wij-kopen-autos.be wil zich graag aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit en de nieuwe bepalingen van het Europese recht.

Deze portaalsite wij-kopen-autos.be heeft voldaan aan de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening inzake gegevensbescherming).
Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonlijke gegevens, met name door een uniform juridisch kader te bieden.
wij-kopen-autos.be heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens gedefinieerd in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

In dit gedeelte worden de volgende vragen beantwoord over het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

We zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en zijn verantwoordelijk voor het beschermen van uw privacy. Deze pagina informeert u over de gegevens die we verzamelen bij het gebruik van onze site, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren.

Wie kan toestemming geven?
De gebruiker bevestigt zijn lidmaatschap en geeft zijn duidelijke, expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.
Hiertoe zal de gebruiker een expliciete verklaring van instemming afleggen.
De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking van die toestemming.
Door gebruik te maken van de diensten van de site wij-kopen-autos.be verklaart de gebruiker, in overeenstemming met het Belgisch en Europees burgerlijk recht, dat hij bevoegd is zijn rechten uit te oefenen, of – indien een minderjarige – de geldige voorafgaande toestemming heeft verkregen van zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

wij-kopen-autos.be garandeert de privacy van minderjarigen en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen onder geen beding hun eigen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens met het oog op het gebruik van deze site.
Voor minderjarigen van 13 tot 16 jaar moet toestemming van de ouders worden verkregen.
wij-kopen-autos.be kan niet aansprakelijk worden gesteld als de diensten zouden worden gebruikt zonder de voornoemde supervisie en toestemming.

MEDEDELING
Teneinde uw informatieaanvragen te verwerken, kunnen we de naar ons verzonden e-mails (inclusief achternaam, voornaam, e-mail, telefoonnummer) bewaren. Deze gegevens worden opgeslagen in een register om, indien nodig, opnieuw contact met u te kunnen opnemen.

COOKIES
We verzamelen de gegevens voor analyse, waardoor we onze klanten beter kunnen begrijpen en onze diensten dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Onze website (wij-kopen-autos.be) maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te begrijpen hoe u op de website surft.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie stelt ons in staat het aantal en de manier te kennen waarop bezoekers de site gebruiken om ons te helpen deze te verbeteren. Google kan deze niet-geïdentificeerde informatie aan derden doorgeven als zij deze informatie namens Google verwerken of als Google daartoe wettelijk verplicht is.

SOCIALE NETWERKEN: FACEBOOK, LINKEDIN, WHATSAPP ET TWITTER (COOKIES VAN DERDEN)
Deze site bevat ook knoppen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen voor sociale media maken gebruik van cookies van derden (Facebook, LinkedIn en Twitter). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer u op deze links klikt.

COOKIES WEIGEREN
De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt uw browser echter zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van onze site of andere niet goed werken na het uitschakelen van de cookies van uw browser.

DOELSTELLINGEN
Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in deze privacyverklaring.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, logo’s, ontwerpen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan wij-kopen-autos.be of aan derden die recht hebben.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie die op de site wordt gepubliceerd, is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De gebruiker kan het niet beschouwen als een persoonlijke, professionele of juridische mening.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande mededeling of aankondiging worden gewijzigd of aangevuld.

wij-kopen-autos.be
contact[at]wij-kopen-autos.be